Interim HR Chef

Tillförordnad HR-chef under tiden för rekryteringsprocessen av ny ordinarie. Leda den årliga lönerevisionen.