Interim HR

Projektledare för implementering av nytt system för sjukfrånvaro hantering samt HR BP med uppdrag för rekrytering.

Jämställdhetsprojekt II

Projektledare för stor familjeägd koncern. Genomfört åtgärdsplan efter lönekartläggning. Lett projektgrupp för Mångfald, handlingsplan och information till deltagare.

Jämställdhetsprojekt I

Projektledare för ett mindre familjeägt företag. Genomfört medarbetarintervjuer och lett workshops för att ta fram handlingsplan/policy för att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.