Executive search

Vi hjälper dig att hitta rätt personal till din organisation.

 executive search

Vi har stor erfarenhet inom executive search och har genomfört hundratals rekryteringar genom åren.

Vi inriktar oss främst mot chefsrekrytering, ledare och specialister men även andra viktiga roller som kunden behöver tillsätta.
En lyckad tillsättning av ny personal bygger på ett effektivt samarbete mellan oss och kunden. Vi bemöter alltid kunden och kandidaterna med respekt och professionellt för att parterna skall bli nöjda på lång sikt. Vi vet vad en felrekrytering kostar så därför ska vi alltid säkerställa att vi presenterar bästa urval. Vi tillsätter alltid ett rekryteringsteam och utser en huvudansvarig rekryteringskonsult som håller direktkontakt med kunden och kandidaterna.

Processen:

Vi genomför hela executive search processen, vilket innebär behovsanalys, kravprofil, search och annonsering, kognitiva tester och  personlighetstester, djupintervju, bakgrundskontroll och referenser samt administration och rekryteringsgarantier.

Önskar kunden endast stöd i delar av executive search så kan vi också hjälpa till med det. Detta kan vara tex endast annonsering och administrering av sökande kandidater. Det kan också vara second opinion, om ni redan har ett urval men behöver hjälp med tester, djupintervjuer och referenser.

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54