GDPR och dina personuppgifter

STRETCH HR är ett B2B företag som anlitas av företag och organisationer i samband med rekrytering, coaching och personalutveckling samt övriga HR-frågor.

GDPR och Dina Personuppgifter

STRETCH HR är ett B2B företag som anlitas av företag och organisationer i samband med rekrytering, coaching och personalutveckling samt övriga HR-frågor.

Policy Personuppgiftshantering

Samtliga inom STRETCH HR som behandlar personuppgifter är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.

För de uppdragsgivare och företag vi samarbetar med, är dessutom personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter som sker inom ramen för respektive uppdrag.

I samband med våra uppdrag så behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter. Om du inte aktivt samtycker är STRETCH HR skyldig enligt lag att radera dig från vår databas. Exempel på personuppgifter som STRETCH HR kan komma att behandla är: adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, cookies, personnummer, organisationsnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, uppgifter från intervjuer, tidigare uppdrag och referenser.

Några begrepp:

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

STRETCH HR behöver dina personuppgifter

I samband med att du sökt en ledig tjänst eller gjort personlighetstester i samband med coaching, utveckling eller rekrytering, så har du godkänt att vi använder dina personuppgifter. STRETCH HR kommer att hantera de dina personuppgifter för följande situationer:

– Administrera din ansökan i rekryteringssystemet Teamtailor och i rekryteringsprocessen

– Kontakta dig i syfte att informera om relevanta lediga tjänster

– Personlighetstester i utvecklingsprocesser och rekrytering

– Ta referenser och ev. bakgrundskontroll

– Avtal, fakturering

– Utskick av nyhetsbrev, inbjudan till evenemang och informationsmöten

STRETCH HR behöver dina personuppgifter

STRETCH HR har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter dels digitalt och analogt från förlust, manipulation, och obehörig åtkomst. STRETCH HR anpassar fortlöpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar, efter ditt godkännande, endast dina personuppgifter med de företag och kontaktpersoner som vi samarbetar med och där du själv redan har gett samtycke. De system som vi använder är rekryteringssystem Teamtailor och Personlighetsanalysverktyg, Master, EQ-i 2.0 och MBTI.

Lagringstid

STRETCH HR kommer att lagra dina personuppgifter tills du aktivt återkallar ditt samtycke. Vid utebliven kontakt från din sida, kommer du att raderas från STRETCH HRs system inom högst ett år.

Personuppgiftsansvarig

STRETCH HR är personuppgiftsansvarig. Du når oss på info@Stretchhr.se

Du har alltid rätt att:

• Begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter STRETCH HR har sparade om dig;

• Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, begära att få dem rättade eller raderade;

• Begära att få dina uppgifter raderade. STRETCH HR kan dock inte radera dina uppgifter då det finns ett lagstadgat krav på lagring.

• Begära att STRETCH HR begränsar användandet av dina personuppgifter för vissa syften;

• Begära att dina personuppgifter lämnas till dig i digitalt format;

Vid frågor

• Om du har frågor gällande STRETCH HRs sätt att hantera dina personuppgifter eller om du vill framföra klagomål kring hur vi hanterat din förfrågan är du välkommen att kontakta oss på info@stretchhr.se

• Du har också kontakta din lokala Dataskyddsinspektion, för kontaktuppgifter se: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54