Hållbar Utveckling

STRECH HR verkar för hållbar utveckling och stöttar FNs globala mål.

Vi tror på att om många engagerar sig och bidrar med något så kommer vi att uppnå en hållbar utveckling för alla. Vi bidrar genom att varje månad och årligen skänka pengar till dessa hjälporganisationerna:

– Plan International

– NRC Flyktinghjälpen Sverige

– Världsnaturfonden

– UNHCR

– Läkare utan gränser

– Amnesty International

– UNICEF

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54