HR-Support

Identifiera era behov och tillsätt snabbt åtgärder inom hela HR området

Det finns många olika orsaker för företag och organisationer att anlita oss för att få support och stöd i HR-frågor.

Våra uppdrag kan vara av såväl långsiktig karaktär som kortare tillfälliga insatser.

Diplomerad HR-specialist

Ladda ner produktblad

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

i

Arbetsrättsliga förhandlingar

Anställning

Utveckling

Förändringsarbete

Omställning

Interim HR

t

Lönefrågor

f

HR projekt

w

HR mentoring

Exempel på genomförda uppdrag

Ett urval av genomförda uppdrag.

Interim HR

HR Business partner x dagar per månad för litet börsbolag under tillväxt.

Interim HR Chef

Tillförordnad HR-chef under tiden för rekryteringsprocessen av ny ordinarie. Leda den årliga lönerevisionen.

Interim HR

Projektledare för implementering av nytt system för sjukfrånvaro hantering samt HR BP med uppdrag för rekrytering.

Jämställdhetsprojekt II

Projektledare för stor familjeägd koncern. Genomfört åtgärdsplan efter lönekartläggning. Lett projektgrupp för Mångfald, handlingsplan och information till deltagare.

Jämställdhetsprojekt I

Projektledare för ett mindre familjeägt företag. Genomfört medarbetarintervjuer och lett workshops för att ta fram handlingsplan/policy för att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54