Ledarutveckling & Teamutveckling

Tillsammans skapar vi goda affärsresultat

Vi erbjuder utbildningar och samarbetar med våra kundföretag inom bland annat följande områden

ledarutveckling

Assessment och testverktyg

Vi erbjuder olika personlighetstester för att bättre lära känna de personer som antingen deltar i en rekrytering eller i en utvecklingsprocess. 

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

Individ- & teamutveckling

Genom att träna tillsammans och utveckla individens och gruppens förmågor som kommunikation, relationer och samarbete möjliggörs ökad arbetsglädje och förbättrat resultat. 

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

Professionell Coaching

Coaching är ett verktyg som hjälper dig att finna din fulla potential. Genom att använda coaching som ledare kan du också hjälpa dina medarbetare och kollegor att mer effektivt använda sina förmågor, att utvecklas och sina mål. Hoppa till sök 

ledarutveckling

Ledarutveckling

STRETCH HR jobbar både individuellt och tillsammans med företagsledningar, chefsgrupper för att uppnå energi och passion som leder till framgång.

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

Executive Mastermind

Det gemensamma för deltagarna i Executive Mastermind, är att var och en är en senior chef/ledare som vill dela och ta med sig nya insikter och kunskaper för att tillsammans utveckla ett långsiktigt och effektfullt ledarskap

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

Diplomerad HR-specialist

Som Diplomerad HR-specialist kommer att kunna bidra med HR strategiska kompetenser och tillämpa HR-modeller som stöttar företaget och dess verksamhetsutveckling

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

LIRA-modellen

LIRA, möjliggör ett effektfullt utvecklingssamtal, där samtalet också leder till att medarbetaren agerar och uppnår utveckling och förbättring. LIRA kan också lite lekfullt associeras till att lira/spela/leka tillsammans för att på ett respektfullt, avslappnat sätt uppnå glädje, utveckling och resultat.

Ladda ner produktblad

ledarutveckling

Rekryterings-utbildning

Kursen vänder sig till dig som är chef och ledare med personalansvar och som ibland behöver rekrytera nya medarbetare till ditt team eller avdelning. Eftersom det är en stor investering för företaget, så gäller det att vara noggrann, fokuserad och undvika de vanligaste fallgroparna.

Ladda ner produktblad

Som ledare har du betydelse. Medarbetares motivation och beteende påverkar företagets affärer. Därför är det en framgångsfaktor för alla organisationer att ständigt utveckla sin personal.

Vi använder NLP, Lean och OBM i våra modeller.

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54