Teamet

Läs mer om Monika Kumlin Larsson

VD

Monika Kumlin Larsson

Mest inspirerande i min roll som HR-konsult är att möta människor från olika branscher och kulturer samt att gemensamt driva förändring och framgång. Jag är mycket engagerad och pragmatisk och för mig är det viktigt att omsätta strategier och idéer till verklighet.”

Monika har arbetat inom Human Resources som Vice President och Manager inom olika internationella företag och största delen av yrkeslivet inom Life Science och medicinteknik. Genom åren har hon ansvarat för rekrytering och bemanning, drivit omstruktureringar och nyetableringar av dotterbolag runt om i världen. Ansvarat för flertalet HR processer samt drivit individ-och organisationsutveckling.

Monika har en BSc i Personal och Arbetslivsfrågor, från Karlstad Universitet och är certifierad inom NLP på masternivå som Business Master Practitioner samt diplomerad ICF Coach, certifierad i Master Personanalyser (MPA & ACE), Decision Dynamics, Predictive Index och verksamhetsstyrning KANBAN metodik. Fokusområden är Rekrytering, Ledarutveckling och HR-support.

+46 706 29 18 53

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54