Tillsatta tjänster

Referenser

Referenser

En lyckad tillsättning av ny personal bygger på ett effektivt samarbete mellan oss och kunden. Vi bemöter alltid kunden och kandidaterna med respekt och professionellt för att parterna skall bli nöjda på lång sikt.

Nedan presenteras ett urval av tillsatta tjänster.

Rekrytering av Accounting Manager

TH: Finance Director;  Viveka Persson

TV: Accounting Manager;  Maria Tenggren

Rekrytering av Human Resources Chef Stoby

Till höger: Vice VD, Sofie Ohlsson

Till vänster: HR Chef, Marcus Mohlin

Rekrytering av Program Manager

T.V: Human Resources Director, Christina Joneus

T.H: Program Manager, Petra Sydblom

Rekrytering av Senior Director Global Marketing

T.V: CEO, Per Persson

T.H: Senior Director Global Marketing, Charlotte Öljemark

Rekrytering av Human Resources Director

T.V: Plant Manager, Roger Sandström

T.H: Senior HR Manager, Karin Petermann

Rekrytering av Research & Development Director

T.V: Senior HR Director, Josefin Af Petersens

T.H: R&D Director, Magnus Tunklev

Rekrytering av Chief Finance Officer (CFO)

T.V: CFO, Per Liljekvist

T.H: CEO, Anders Due-Boje

Som ledare har du betydelse. Medarbetares motivation och beteende påverkar företagets affärer. Därför är det en framgångsfaktor för alla organisationer att ständigt utveckla sin personal.

Vi använder NLP, Lean och OBM i våra modeller.

Om Stretch HR

Scheelevägen 2,
223 63 Lund

info@stretchhr.se

0760 - 29 18 54